Речовини схема 5 класс зелений зошит и о демичева

речовини схема 5 класс зелений зошит и о демичева
Всередині вегетативних бруньок на зачатковому стеблі є зачатки листків. А генеративні бруньки мають зачаткові квітки або суцвіття. Основа в пірамідах чисел і біомаси може бути менша, ніж наступні рівні (залежно від співвідношення розмі­рів продуцентів і консументів). Піраміда енергії завжди звужується до верху. Екологічна піраміда енергії дає найповніше уявлення про функціональну організацію угруповання. Навпаки, енергетична піраміда завжди звужуватиметься догори за умови, що враховуються всі джерела трофічної енергії в системі. Складна структура ланцюгів живлення забезпечує цілісність і динамічність біоценозу. 4. Правило екологічної піраміди Кож­на з ланок ланцюга живлення може використати лише 5-15 % енергії харчів для побудови речовини свого ті­ла.


Вона відображає картину швидкостей переміщення маси їжі через ланцюг живлення. Листок — бічна частина пагона, що забезпечує фотосинтез, дихання та випаровування води. Джерело енергії, за рахунок якої існують усі організми, — Сонце. В процесі фотосинтезу світлова енергія перетворюється ними (перша ланка таких ланцюгів живлення) на хімічну з утворенням органічних сполук. Луски захищають зачаткові внутрішні листки та стебло від ушкоджень. Коли тварини поїдають рослини, то інша частина енергії, що міститься в кормах, витрачається на різні процеси життєдіяльності. У середньому в різних ланцюгах живлення лише 10 % енергії кормів переходить у новозбудовану речовину тіла тварин. Уміння точно розрахувати потік енергії і масштаби продукції екосистем дозволяє одержати найбільший ви­хід продукції, необхідної людині.

Внаслідок неминучої втрати енергії кількість утво­рюваної органічної речовини в кожній наступній ланці зменшується. Так буває, якщо середня маса продуцентів менша від маси консументів або якщо швидкість метаболізму продуцентів більша, ніж конУментів. Усі вони, хоч і відрізняються за абсолютними значеннями, мають однакову спрямованість, що відображає чисельність окремих організмів в угрупованнях, і разом з нею виявляють характерні особливості біоценозів. Стебло — осьова частина пагона, що утворює і несе бруньки, листки, квітки та суцвіття.

Похожие записи: